Головне управління ДПС
у Львівській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ФОП: оподаткування комунальних платежів за орендоване майно

опубліковано 04 листопада 2020 о 09:29

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо включення до бази оподаткування коштів, що надійшли від орендаря в якості відшкодування витрат на комунальні послуги.

Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюються Господарським кодексом України (далі – ГКУ).

Відповідно до ст. 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (ст. 284 ГКУ).

Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 ГКУ).

Отже, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном.

Законом України від 24.06.2004 № 1875-ІУ «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що комунальні послуги це результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи власників приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або у комплексу будинків і споруд.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу).

Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом для платника єдиного податку фізичної особи – підприємцяє дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Враховуючи викладене, у разі якщо відповідно до умов договору оренди, укладеного між фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку третьої групи та юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, сплата комунальних платежів здійснюється у складі орендної плати, тобто сума орендної плати включає суму комунальних платежів, то з метою оподаткування дохід у вигляді сплачених комунальних платежів повністю включається до доходу платника єдиного податку як орендна плата з відповідним оподаткуванням.

Водночас, якщоумовамидоговоруорендисплатакомунальнихплатежівздійснюєтьсяорендаремокремовідорендної плати у виглядівідшкодуваннявитраторендодавця на сплатукомунальнихпослуг, то сума цихплатежівоподатковується за загальними правилами, встановленимирозділомIV Кодексу для платниківподатків – фізичнихосіб.

Порядок оподаткуваннядоходівфізичнихосібрегулюєтьсярозділом ІV Кодексу, згідно з п. 162.1 ст. 162 якогоплатникомподатку, зокрема, є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерелаїхпоходження в Україні.

Підпунктом 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу визначенокінцевийперелікдоходів, які не включаються до загального (місячного) річногооподатковуваного доходу платникаподатків.

Водночас до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платникаподаткувключаються, зокрема:

дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крімвипадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у виглядісуми грошового абомайновоговідшкодування будь-якихвитратабовтратплатникаподатку, крім тих, щообов'язкововідшкодовуютьсязгідноіз законом за рахунок бюджету абозвільняютьсявідоподаткуваннязгідно з розділом IV Кодексу
(п.п. «г» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

іншийдохід, крімзазначених у ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Такожвказані доходи є об’єктомоподаткуваннявійськовимзбором (п.п. 1.2
п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань, договору оренди, тощо.