Головне управління ДПС
у Львівській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Застосування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо номінальної вартості облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації»

опубліковано 22 червня 2022 о 08:42

У період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів України може розміщувати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 31 січня 2001 року № 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.

Водночас, Постановою КМУ від 25 лютого 2022 року № 156 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»» зокрема, встановлено основні умови поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»:

номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн;

купонний період – один рік;

ставка доходу – плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року;

строк обігу – до 30 років.

Ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір) 5 відсотків застосовується щодо об’єктів декларування, визначених пп. «ґ» п. 4 підрозд. 94 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом), що знаходяться (зареєстровані) в Україні, крім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 8.3 п. 8 підрозд. 94 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 8.1 п. 8 підрозд. 94 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Ставку Збору у розмірі 2,5 відсотки щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно).

Враховуючи вищевикладене, застосовується ставка Збору у розмірі 2,5 відсотки щодо номінальної вартості облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних фізичною особою за рахунок грошових коштів, з яких не були сплачені податки, у період до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. В інших випадках буде застосована ставка – 5 відсотків.