Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Питання – відповіді, які найчастіше запитують платники податків

опубліковано 27 березня 2024 о 09:34

Управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області поінформувало, з якими запитаннями найчастіше зверталися платники податків Львівщини за телефонами “гарячої лінії”.

Добрий день. Скажіть будь-ласка, за якою формою Декларації слід подавати уточнюючу Декларацію з податку на прибуток?

Уточнюючу Декларацію з податку на прибуток слід подавати за формою Декларації з податку на прибуток, яка діє на момент її подання (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

На сьогодні, форма Декларації затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897. Останні зміни до якої було внесено Наказом Міністерства фінансів України від 4 січня 2024 року № 6. Ідентифiкатор форми документа –J0100125.

 

При поданні декларації з податку на прибуток за 2023 рік підприємство не здійснювало коригування на різниці, але в декларації не було заповнено інформацію щодо рішення про незастосування різниць. Які наслідки такої помилки та чи потрібно її виправляти?

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ про прийняте рішення щодо незастосування коригувань на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ, платник податку на прибуток повинен був зазначити у податковій звітності. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ).

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897.

Зазначена форма декларації містить поле "Наявність рішення", в якій проставляється позначка, та поруч у графі "Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" зазначаються реквізити (дата і номер) розпорядчого документа підприємства, яким затверджено відповідне рішення. 

Спосіб самостійного виправлення помилки передбачений у п. 50.1 ПКУ. Для цього підприємству слід подати уточнюючу податкову декларацію за 2023 рік (у шапці декларації проставляється позначка біля графи "Уточнююча"). 

В такій уточнюючій декларації заповнюються всі дані, включно з даними граф щодо прийнятого рішення про незастосування різниць. 

 

Надайте, будь ласка, відповідь на питання. Чи подається фінансова звітність з виправленими показниками до додатка ВП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

Якщо помилку допущено у фінансовій звітності, необхідно подати в податкові органи виправлену фінансову звітність. При цьому в таблиці 3 додатка ВП потрібно зазначити, які форми виправленої фінансової звітності за уточнюваний період подаються (у відповідних клітинках). 

 

Прошу сказати, якщо до уточненої декларації не подається уточнена фінансова звітність (наприклад, виправлення помилки здйснюється через 44-й рахунок), чи може це бути причиною неприйняття уточнюючої податкової звітності?

Подання фінансової звітності як додатку до уточнюючої декларації з податку на прибуток є обов’язковою умовою, оскільки фінансова звітність є невід’ємною частиною.

При заповненні уточнюючої декларації проставляються відмітки про наявність поданих додатків, зокрема, додатку ФЗ, платник подає пояснення у довільній формі зі зазначенням допущених помилок.

 

Підкажіть, будь ласка, чи застосовується штраф та пеня при самостійному виправленні помилок в декларації з податку на прибуток у 2024 році?

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків i зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 пiдрозд. 10 розд. ХХ ПКУ Перехідних положень. 

Відповідно до вказаних норм, у разі самостійного виправлення платником податків визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.".

 

Прошу сказати, у разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) чи застосовується штраф за таке неподання?

У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) як її невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

За неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн — за кожне неподання/несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 ПКУ); або 1 020 грн — повторне неподання/несвоєчасне подання протягом року (п. 120.1 ст. 120 ПКУ).

 

Наше підприємство є платником податку на прибуток. Відповідно до пп. 140.4.4  п. 140.4 ст. 140 ПКУ перенесено збитки минулих звітних періодів та відображено в рядку 3.2.4 Додатка РІ декларації з податку на прибуток за 2023 рік. Підкажіть, будь ласка, чи необхідно було нашому підприємству разом з  Додатком РІ подаватити додаток ПП?

Якщо ваше підприємство за звітний період отримало прибуток і зменшує прибуток на суму збитків минулих років в рядку 3.2.4 додатка РІ, то додаток ПП подавати обов’язково, в якому розрахувати пільгу з податку на прибуток по коду 11020301.

Якщо за звітний період підприємство в рядку 02 декларації з податку на прибуток задекларовано збитки, і платник зменшує прибуток на суму збитків минулих років в рядку 3.2.4 додатка РІ, то додаток ПП подавати не потрібно, і пільга не розраховується.